Go On One . com.ความรู้เพื่อคนไทย..

เรียนคณิตศาสตร์ ด้วย VDO ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ออนไลน์ เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องตัน และนานาสาระความรู้เพื่อคนไทย

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก => ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จำนวนจริง => กุุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด2.3ข การหารากที่สอง

กุุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด2.3ข การหารากที่สอง

E-mail Print PDF

กุุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด2.3ข การหารากที่สอง

ในแบบฝึกหัด การหารากที่สองนี้ ได้ทำการแสดงวิธีการหาราก ที่สอง

โดย การแยกตัวประกอบ การประมาณค่า และะแบบฝึกหัดโจทย์ การหารากที่สอง

1. จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้โดยการแยกตัวประกอบ                          

1) 2,601

วิธีทำ  การหารากที่อง ใช้การแยกตัวประกอบ จะได้

             หารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้โดยการแยกตัวประกอบ

2) 3,025

วิธีทำ การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ  จะได้

              การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ


3) 4,225

วิธีทำ  การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ   จะได้

              การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ


4) 4,900

วิธีทำ การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ  จะได้

                การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ

5) 6,084

วิธีทำ  การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ   จะได้

                การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ


6) 8,100

วิธีทำ การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ  ได้

                การหารากที่สอง ใช้การแยกตัวประกอบ


2.

จงหาค่าประมาณโดยเป็นจำนวนเต็ม ของ

           หาค่าประมาณ


วิธีทำ

                     หาค่าประมาณ

                     หาค่าประมาณ

3.

จงหาค่าประมาณของ       หาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง     เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

วิธีทำ

                  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

4. จงหาค่าประมาณของจำนวนต่อไปนี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

1)  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

วิธีทำ

                  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง


2)     หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

วิธีทำ

               หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

3)  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

วิธีทำ

                 หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

4)  หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

วิธีทำ

           หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

5.

 

 

 

 

 

 

 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาว 8 ซม. มีเส้นทแยงมุม 9 ซม.

          รากที่สอง

จงหาว่ารูปนี้กว้างกี่เซนติเมตร (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)


วิธีทำ  จากรูปด้านบน เราดูที่   Δ ABC จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ   เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีฐานยาว 15 ซม.

พื้นที่ 150 ตารางเซนติเมตร

       รากที่สอง

และ      โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ   เป็นส่วนสูง

จงหาว่า   โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ   ยาวประมาณกี่เซนติเมตร

(ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย)

วิธีทำ         พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ความยาวฐาน   x   สูง

 

  พื้นที่     โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

                  โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

เมื่อเรารู้ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมแล้ว ต่อไปเรา จะหา AE

พิจารณา   Δ ABE     อยู่ในเส้นขนาน AB // DC และมี  BE  เป็นเส้นตั้งฉาก กับ DC

เกิดมุมแย้งกัน  ดังนั้น จะได้ 

       มุม        โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

         ที่ Δ ABE   จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

 

                โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปกำหนดให้      โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

               รากที่สอง

มี AB = 24 หน่วย  BC =  7 หน่วย และ AC = CD 

จงหาความยาว  โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ   (ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

วิธีทำ      พิจารณา  Δ ABC  เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก  จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

     โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

     โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดให้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCDEFGH มี AB = 5 หน่วย

BC = 3 หน่วย และ CD = 4 หน่วย จงหาความยาว  โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

(ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

                  รากที่สอง

วิธีทำ

จากรูปด้านบนเรากำลัง  จะหา  BH   จะได้ดังรูปที่  2 

                 พีทาโกลัส

   จากรูป หา BH  จากสามเลี่ยม  ABH  มุม A เป็นมุมฉาก 

จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส  เราจะหา  BH    ได้ดังนี้

             โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

     ต่อไปเราจะหา  GB   พิจารณาสามเหลี่ยม  GBH

 

             โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องนอนของต้อยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพื้นที่ใช้สอย 18 ตารางเมตร

ถ้าต้อยจะจัดโต๊ะทำงาน ให้ชิดผนังห้องด้านหนึ่งโดยให้โต๊ะอยู่กึ่งกลาง

ผนังพอดี ต้อยจะหาจุดกึ่งกลาง นั้นอยู่ห่างจากมุมห้องประมาณกี่เมตร 

(ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

            รากที่สอง

วิธีทำ

              พื้นที่สี่เหลี่ยม  = ด้าน x ด้าน  (ให้ด้าน = a )

 

           โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

                     ด้านของ สี่เหลี่ยม เท่ากับ    4.24

          ได้รูปดังนี้ 

                    พีทาโกลัส

   จาก ทฤษฎีบทพีทาโกลัส

 

           โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

จากเส้นทแยงมุม ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส     จะตัดกันที่จุดกึ่งกลางเส้นเสมอ 

ดังนั้น จุดกึ่งกลางจะห่างจากมุมห้องเท่ากับ     โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ    เมตร

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปวงกลมมีพื้นที่ 154 ตารางเซนติเมตร เท่ากัน

จะสามารถนำรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสแนบในวงกลม หรือนำรูปวงกลมใน

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

            หารรากที่สอง

 

กำหนดให้        โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

วิธีทำ

                 พื้นที่สี่เหลี่ยม   =  ด้าน  x   ด้าน   (ให้ด้าน = a )

 

           โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

          พื้นที่วงกลม =       โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 

        โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

                 ลองนำไปวาดรูปดูครับจะได้คำตอบตามต้องการ

     ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook       

Last Updated on Monday, 22 April 2013 14:02  

ร่วมเแรงร่วมใจกับเว็บดี ๆ โดย

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1947
mod_vvisit_counterYesterday2591
mod_vvisit_counterThis week9280
mod_vvisit_counterLast week13353
mod_vvisit_counterThis month50882
mod_vvisit_counterLast month94298
mod_vvisit_counterAll days4506707

Online (20 minutes ago): 53
Your IP: 50.19.144.243
,
Today: Apr 23, 2014

เว็บเพื่อนบ้าน

page range


Who's Online

We have 297 guests online

สนับสนุนเว็บดี ๆ โดย

ถูกใจ เป็นกำลังใจ กด LIKE นะครับ