โจทย์เสริมประสบการณ์ ร้อยละ เปอร์เซ็นต์

 เราจะทำการทบทวนโจทย์ปัญหา เรื่อง ร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

 1.  แปลง เปอร์เซนต์ เป็น ตัวเลข

 

 60% แปลงเป็นเศษส่วน

 

 

60% แปลงเป็นเศษส่วน
 
 
 
 

     note :  60 %  คือ 

60%  คือ  60 /100

     

 

 

ในทำนองเดียวกันเราสามารถหา
  1 %   ของ   326
 
วิธีทำ
 
 
 แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม
 
 
 
การนำ 100 ไปหาร ผลลัพธ์ที่ได้
100 มีศูนย์ 2 ตัวนับตัวเลขจากหลังมาหน้า 2 หลัก
จุดทศนิยมที่หน้า . 24
 
 
เลื่อนจุดทศนิยม
 
 ได้คำตอบ คือ
 
 
แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม

      

 

 

 

     

ในทำนองเดียวกันเราสามารถหา
 
  10 %   ของ   738
 
วิธีทำ
 
 
 
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม 10 %   ของ   738
 
 
 
 
 
เนื่องจาก
 
แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วน
 
 
 
จะได้ว่าเป็นการนำ 10 ไปหาร ผลลัพธ์ที่ได้
10 มีศูนย์ 1 ตัวนับตัวเลขจากหลังมาหน้า 1 หลัก
จุดทศนิยมที่หน้า .8
 
 
 
 
 
เลื่อนจุด ทศนิยม
 
 
ได้คำตอบ คือ
 
 
 
 ทศนิยม

 

 

 

 

 

25 %   ของ   44
 

 

วิธีทำ

 

 

 

   เพราะ  

 

 

 

25 %   ของ   44

 

 

 

ดังนั้นจะได้ว่า

 

 

 

 25 เปอร์เซ็นต์ = 1/4

 

 

 

25 %   ของ   44   คือ

 

 

 

  นำมาคูณกัน

 

 

 

ตอบ    11

       

      

 
 
 
50   %   ของ  600
 
วิธีทำ
 
    เพราะ   
 
 
50 เปอร์เซ็นต์ คือ 50 /100
 
 
 
 
ดังนั้นจะได้ว่า
 
 
  50 เปอร์เซ็นต์ = 1/2
 
 
 
 
50 %   ของ  600
 
 
             หาค่าเปอร์เซ็นต์
 
 
 
25% = 300
 
 
 
62.5   %   ของ  600
 
วิธีทำ
 
    เพราะ    
 

 
แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลข
 
 
 
 
    100  มีศูนย์  2 ตัว  
   100   หาร   62.5
 
 
เลื่อนจุดทศนิยม

เลื่อนทศนิยม ไปด้านหน้า 2 ตำแหน่ง 
ได้ 0.625 
 
 


 ดังนั้น
62.5   %   ของ  600
 

 
 
แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนเต็ม
 
 

ตอบ    375

 
 

 

2.  แปลงอัตราส่วน เป็น ร้อยละ เปอร์เซ็นต์
 
8 :  5
 
วิธีทำ
 
 เพราะ เราต้องการแปลงอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
 
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์
 
 
 
 
 ทำการคูณไข้ว
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ โดย  ทำการคูณไข้ว
 
 
 
 
 
ดังนันจะได้ ค่า x คือ
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ค่า x
 
 
 
 
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์  = 120 %

      

 

 
 
 
4.25  :  3.8
 
วิธีทำ
 
 เพราะ เราต้องการแปลงอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
 
 
 
 
 แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์
 
 
 
หาค่า  x
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ หาค่า x
 
 
 
 
 จะได้
 
 แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์
   ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK