แบบทดสอบการบวกเลขโดยการตั้งหลักบวก

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ป1 - ป 2 และผู้สนใจ

 

 
                   

              VDO

 

                    
                    Adobe Captivate 4

 

       แบบทดสอบที่ 1 การบวกจำนวนนับ

 

      แบบทดสอบที่ 2 การบวกจำนวนนับ

 

      แบบทดสอบที่ 3 การบวกจำนวนนับ

      

      แบบทดสอบที่ 4 การบวกจำนวนนับ