แบบทดสอบการบวกเลข โดยการตั้งหลักบวก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ป1 - ป 2 และผู้สนใจ

ในแต่ละบททดสอบมีจำนวน 10 ข้อ

 
                                   

            VDO

          

                    Adobe Captivate 4

 

 

     แบบทดสอบที่ 5 ทดสอบการบวก

 

     แบบทดสอบที่ 6 ทดสอบการบวก

 

     แบบทดสอบที่ 7 ทดสอบการบวก

 

     แบบทดสอบที่ 8 ทดสอบการบวก