บทเรียนการคูณ โดยการตั้งหลักคูณ การคูณเลขสามหลัก  

เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการคูณเลข ป1 - ป2