แบบฝึกหัดการคูณ ในชุดนี้มีทั้งหมด 5 ชุด  แบบฝึกหัดละ 10 ข้อ

  ลองทำดูนะครับ 

 

 

                   VDO

 

                           Adobe Captivate 4

     

            แบบฝึกหัดชุดที่ 1 การคูณ

 

          แบบฝึกหัดชุดที่ 2 การคูณ

 

          แบบฝึกหัดชุดที่ 3 การคูณ

 

          แบบฝึกหัดชุดที่ 4 การคูณ 

 

          แบบฝึกหัดชุดที่ 5 การคูณ