Category: การคูณ
Hits: 21000
 

แบบฝึกหัดที่ 1 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม จำนวน 10 ข้อ

 

แบบฝึกหัดที่ 2 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม จำนวน 10 ข้อ

 

แบบฝึกหัดที่ 3 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม จำนวน 10 ข้อ 

 

แบบฝึกหัดที่ 4 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม จำนวน 10 ข้อ

 

แบบฝึกหัดที่ 5 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม  จำนวน 10 ข้อ

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK