แบบฝึกหัดที่ 1 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม  จำนวน 10 ช้อ

 

แบบฝึกหัดที่ 2 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม  จำนวน 10 ช้อ

 

 แบบฝึกหัดที่ 3 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม  จำนวน 10 ช้อ 

 

 

แบบฝึกหัดที่ 4 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม  จำนวน 10 ช้อ

 

แบบฝึกหัดที่ 5 การคูณ ทดสอบการคูณจำนวนเต็ม  จำนวน 10 ช้อ