อธิบาย การหารโดยใช้รูปภาพ

 

การหาร

ในความหมายที่เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ ดังตัวอย่าง

เช่น มี เงินอยู่ สิบบาทต้องการแบ่งให้ เพื่อน 2  คนคนละเท่า ๆกันจะได้คนละกี่บาท ?

      ไข่ 20 ใบใส่ในกล่อง 10 ใบ ใบละเท่า ๆ กัน จะได้ว่าในกล่องจะมีไข่กี่ใบ    ? 

     

 
 

 

             มีฟักทองอยู่ 12 ผล  ต้องการแบ่งให้ เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน ดังนี้ 

                        การหาร

      

 
 

 

                        แบ่งเป็น สองส่วน  เท่า ๆ กัน  จะได้

     

                            12   หาร    2     

 

                           อ่านว่า" สิบสอง หาร สอง"

 

ได้ผลลลัพธ์ ดังรูป

                            การหาร  12 หาร 2

ดังนั้น จะได้ว่า            

                             12   หาร    2      =    6

                           อ่านว่า" สิบสอง หาร สอง  เท่ากับ หก " 

 
 

 

                   มาดู    แบ่งเป็น สาม ส่วน  เท่า ๆ กัน  จะได้

 

                                                 12   หาร    3          

 

                        12 หาร  3    

 

  ดังนั้น   จะได้ว่า                    

                         12   หาร    3      =        

 
 

 

                            มาดู แบ่งเป็น สี่ ส่วน  เท่า ๆ กัน  จะได้

                                        12   หาร  

                          12 หาร 4

 

   ดังนั้น  จะได้ว่า              

                                   12   หาร        =     3

 

 
 

 

                        มาดู    แบ่งเป็น  หก ส่วน  เท่า ๆ กัน  จะได้

                                    12   หาร   6    


                 12 หาร 6


   ดังนั้น   จะได้ว่า                   

                                   12   หาร   6    =    2

 

 
     ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK