บททดสอบ การหารเลข ในบทนี้ จะเป็นการหารเลข และเลือกคำตอบ   สำหรับ ผู้เรียนการหารเลข ป2 - ป4

 
       

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

    


 

     แบบทดสอบที่ 1 การหาร 

 

     แบบทดสอบที่ 2 การหาร

 

     แบบทดสอบที่ 3 การหาร

 

     แบบทดสอบที่ 4 การหาร

 

     แบบทดสอบที่ 5 การหาร