บททดสอบ การหารเลข ในบทนี้ จะเป็นการหารเลข และเลือกคำตอบ  

สำหรับ ผู้เรียนการหารเลข ป2 - ป4

 
       

                        VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

  

       แบบฝึกหัดการหาร 1

 

       แบบฝึกหัดการหาร 2

 

       แบบฝึกหัดการหาร 3

 

       แบบฝึกหัดการหาร 4

 

       แบบฝึกหัดการหาร 5