การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

 ค.ร.น. คือตัวคูณร่วมนัอย หมายถึงพหุคูณร่วมของจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด 

 กล่าวง่าย ๆพอเข้าใจได้ว่า 

ค.ร.น. ของกลุ่มจำนวนใด ๆ หมายความว่า จำนวนนั้นจะต้องถูกหารจาก

ทุกตัวในกลุ่ม  ได้ลงคัวและ มีค่าน้อยที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น  ค.ร.น.  ของ  2, 4, 6       

  ค.ร.น. ของ ทั้งสามจำนวนต้องถูกหารด้วย  2, 4, 6  ลงตัว  และมีค่าน้อยที่สุด

 ต่อไปเราจะมาเรียนรู้การหา ค.ร.น

     

 
 

 

ตัวอย่าง  ที่ 1

      หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้

 

    การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

 

 

      ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

 

 

         ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

      

 
 

 

ตัวอย่างที่ 2 

                หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้

 

 

                 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

 

 

                  ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

 

 

                   ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

       

 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 3

 

                     หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้

 

 

 

                  ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

 

 

 

 

                   ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

 

 สามารถ  ชม   VDO ค.ร.น. ได้ ในหัวข้อถัดไป

 
     ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK