ห.ร.ม.  หรือ ตัวหารร่วมมาก 

           คือตัวประกอบร่วม ที่ทีค่ามากที่สุด 

กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ๆว่า 

" ห.ร.ม. ของกลุ่ม จำนวนใด ๆ หมายความว่า

ห.ร.ม. ตัวนั้น จะต้องมีค่ามากที่สุด ที่สามารถ หารสมาชิกทุกตัวในกลุ่ม นั้น ลงตัว "

 

ยกตัวอย่างเช่น  ห.ร.ม.  ของ  20, 60  

                  มี ห.ร.ม. คือ  4  ดังนั้น  4 จะเป็นตัวประกอบที่มากที่สุด

                  ที่สามารถ หารทั้งสองจำนวนได้ ลงตัว 

ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบ    

 
 

 

ตัวอย่างที่ 1 

              การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 

                  การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

 

                      การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

 

                      การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

      

 
     
 

 

ตัวอย่างที่ 2

              การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

 

                 การหา ห.ร.ม. โดยแยกตัวประกอบ

 

                การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

       

 
     
 

 

 

ตัวอย่างที่3

 

               การหา ห.ร.ม.โดยการแยกตัวประกอบ

 

              การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

 

             การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

 

                         

 

             การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ                             

 
 

                                สามารถ  ชม   VDO ค.ร.น. ได้ ในหัวข้อถัดไป

 

 
     ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK