ตัวหารร่วมมาก 

           คือตัวประกอบร่วม ที่ทีค่ามากที่สุด 

กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ๆว่า

" ห.ร.ม. ของกลุ่ม จำนวนใด ๆ หมายความว่า

   ห.ร.ม. ตัวนั้น จะต้องมีค่ามากที่สุด ที่สามารถ หารสมาชิกทุกตัวในกลุ่ม นั้น ลงตัว "

 

 

ยกตัวอย่างเช่น  ห.ร.ม.  ของ  5 , 10   มี ห.ร.ม. คือ  5 

    ดังนั้น  5 จะเป็นตัวประกอบที่มากที่สุด ที่สามารถ หารทั้งสองจำนวนได้ ลงตัว 

 ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม. โดยวิธีการตั้งหาร

     

 
 

 

ตัวอย่างที่ 1

 หา ห.ร.ม. ของจำนวนต่อไปนี้

 

 

การหา ห.ร.ม. โดยการหาร

 

 

 

  ห.ร.ม. เท่ากับ 3

      

 
     
 

 

ตัวอย่างที่ 2

                    หา ห.ร.ม. ของจำนวนต่อไปนี้

 

 

   การหา ห.ร.ม.โดยการหาร

 

 

 

  ห.ร.ม. เท่ากับ 2

       

 
     ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK