ตัวหารร่วมมาก 

           คือตัวประกอบร่วม ที่ทีค่ามากที่สุด 

กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ๆว่า

 

" ห.ร.ม. ของกลุ่ม จำนวนใด ๆ หมายความว่า

  ห.ร.ม. ตัวนั้น จะต้องมีค่ามากที่สุดที่สามารถหารสมาชิกทุกตัวในกลุ่มนั้น ลงตัว "

 

ยกตัวอย่างเช่น 

ห.ร.ม.  ของ  2  , 6   มี ห.ร.ม. คือ  2  ดังนั้น  2 จะเป็นตัวประกอบที่มากที่สุด

ที่สามารถ หารทั้งสองจำนวนได้ ลงตัว 

ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม. โดยวิธีแบบยุคลิด

วิธีหารแบบยุคลิด

    ทำได้โดย ตัังหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

     

 
 

 

 ตัวอย่างที่ 1

       การหา ห.ร.ม.โดยใช้วิธีแบบยุคลืด

 

                       โดยจะใช้วิธีหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด

 

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

 

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

 การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

 

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

 การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

ห.ร.ม. แบบยุคลืด คือ 6 คือจำนวนที่น้อยที่สุด ที่หารทั้งสองจำนวนลงตัว

 

 

                   เนื่องจาก     84   -     84      =      0

          ทำให้การหารลงตัว  ดังนั้น ห.ร.ม จึงได้เท่ากับ  14

 
     
 

 

ตัวอย่างที่ 2

การหา ห.ร.ม.โดยใช้วิธีแบบยุคลืด

                               โดยใช้การ ห.ร.ม. แบบยุคลิด

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

  การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

            

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

     การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

     การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

 

  การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

  

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 

 

            

          ห.ร.ม. แบบยุคลืด คือ 4 คือจำนวนที่น้อยที่สุด ที่หารทั้งสองจำนวนลงตัว

          

       

 

 

 

 

 

 
     ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK