การหา ค.ร.น.

 

   ค.ร.น. คือตัวคูณร่วมนัอย หมายถึงพหุคูณร่วมของจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด 

 

 กล่าว ง่าย ๆพอเข้าใจได้ว่า  ค.ร.น. ของกลุ่มจำนวนใด ๆ หมายความว่า

 

จำนวนนั้นจะต้องถูกหารจาก ทุกตัวในกลุ่ม  ได้ลงคัวและ มีค่าน้อยที่สุด

 

ยกตัวอย่างเช่น  ค.ร.น.  ของ  2, 4, 6    คือ  12   

 

    ค.ร.น. คือ  12     ดังนั้น     12  ถูกหารด้วย  2, 4, 6  ลงตัว  

 

 ต่อไปเราจะมาเรียนรู้การหา ค.ร.น.

 

 ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา    ค.ร.น.   จากตัวอย่างเพิ่มเติม

 

 
 

 

ตัวอย่างที่ 1

จงหา ค.ร.น. ของ       a 6 b 4 , a 4 b 5

 

จาก โจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

ดังนั้น  ค.ร.น.  จะเป็น  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุดของ       6 b 4 , a 4 b 5    

  

 

 พิจารณา  a    ของทั้งสองจำนวนคือ      a 6 ,  a 4 ค.ร.น.  คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ     a 6   

    

 พิจารณา b   ของทั้งสองจำนวนคือ       b 4  ,  b 5 ค.ร.น.. คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ     5  

 

    ดังนั้น  ค.ร.น.  จะเป็น จำนวนที่มาหาร    6 b 4 , a 4 b 5       ลงตัว

                                               

                                         ค.ร.น.      คือ         a 6 b 5    


 
     
 

 

ตัวอย่างที่ 2

จงหา ค.ร.น. ของ       3 b 4 c 2    ,    a 4 b 5  c 3

 

จาก โจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

ดังนั้น  ค.ร.น.  จะเป็น  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุดของ       3 b 4 c 2    ,    a 4 b 5  c 3

  

 พิจารณา  a    ของทั้งสองจำนวนคือ      3 ,  a 4 ค.ร.น.  คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ     a 4   

    

 พิจารณา b   ของทั้งสองจำนวนคือ       4  ,  b 5 ค.ร.น.. คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ     5  

 

 พิจารณา c   ของทั้งสองจำนวนคือ       c 2  ,  c 3 ค.ร.น.. คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ     3 

 

    ดังนั้น  ค.ร.น.  จะเป็น จำนวนที่มาหาร     3 b 4 c 2    ,    a 4 b 5  c 3      ลงตัว

                                               

                                         ค.ร.น.      คือ        4  b 3

 
     ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK