กุญแจคณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การวัดความยาว แบบฝึกหัด 2.2

 

2.

 

จงเปรียบเทียบความยาว ในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วระบุความยาวที่มากกว่า              

 

 

2.1    

 

สุดาสูง  6  ฟุต      กับ  ดวงใจสูง  175  เซนติเมตร  

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 2.2  ข้อ 2.1

จงเปรียบเทียบความยาว ในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วระบุความยาวที่มากกว่า

   2.1    สุดาสูง  6  ฟุต      กับ  ดวงใจสูง  175  เซนติเมตร 

 

                      จาก  1  ฟุต          =                          30    เซนติเมตร 

           สุดาสูง         6   ฟุต          =     6 x  30     =   180   เซนติเมตร

           ดวงใจสูง                                                    175   เซนติเมตร 

                           สรุป   สุดา สูงกว่า  ดวงใจ

 

          __________________________________________________

 

2.2

 

เรือบดยาว  3  วา   กับ   เรือพายยาว   5  เมตร

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 2.2  ข้อ 2.2

จงเปรียบเทียบความยาว ในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วระบุความยาวที่มากกว่า

   2.2    เรือบดยาว  3  วา   กับ   เรือพายยาว   5  เมตร

 

                          จาก   1  วา          =                              2    เมตร

            เรือบดยาว          3  วา          =      2  x  3         =   6    เมตร

            เรือพายยาว                                                           5    เมตร

                           สรุป  เรือบด  ยาวกว่า  เรือพาย

 

                 __________________________________________________

 

2.3

 

ไม้ยาว  5  ฟุต  7  นิ้ว  กับ  ไม้ยาว  170 เซนติเมตร 

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 2.2  ข้อ 2.3

จงเปรียบเทียบความยาว ในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วระบุความยาวที่มากกว่า

   2.3  ไม้ยาว  5  ฟุต  7  นิ้ว     กับ     ไม้ยาว  170  เซนติเมตร

 

                                    จาก   1  ฟุต            =                           30         เซนติเมตร

                                            1  นิ้ว            =                           2.54       เซนติเมตร

 

           ไม้ยาว         5  ฟุต    7  นิ้ว      =     ( 5  x 30 )   +  ( 7 x  2.54 ) 

                                                     =          150       +       17.78

                                                     =          167.78                             เซนติเมตร   

            ไม้ยาว                                             170                                   เซนติเมตร

 

 

                           สรุป     ไม้ยาว  170  เซนติเมตร   ยาวกว่า  ไม้ยาว  5  ฟุต  7  นิ้ว

 

                 __________________________________________________

2.4

 

 

ระยะทางจาก  กทม. ถึง นครราชสีมา        ประมาณ  254  ก.ม.

               กทม. ถึง  เกาะช้าง ตราด     ประมาณ  205  ไมล์

 

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 2.2  ข้อ 2.4

จงเปรียบเทียบความยาว ในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วระบุความยาวที่มากกว่า

   2.4  ระยะทางจาก  กทม. ถึง นครราชสีมา        ประมาณ  254      ก.ม.

               กทม. ถึง  เกาะช้าง ตราด                 ประมาณ  205      ไมล์

 

                          จาก   1  ไมล์          =                1.6093     กิโลเมตร

 กทม. ถึง  เกาะช้าง ตราด    205    ไมล์    =   205  x    1.6093     กิโลเมตร  

 

                           สรุป            เองครับผม

      __________________________________________________

 

3.

 

 

 

สะพานเชื่อมมิตรภาพไทยลาวสะพานที่ 2 จาก มุกดาหาร ถึงจังหวัด

สะวันเขตของประเทศลาว

ความยาวประมาณ   1.6  กิโลเมตร  เสร็จในปี  2548 

สะพานนี้ยาวกี่เมตร 

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 2.2  ข้อ 3

 

   3.  สะพานเชื่อมมิตรภาพไทยลาวสะพานที่ 2  ความยาวประมาณ   1.6  กิโลเมตร ยาวกี่เมตร

 

        จาก   1  กิโลเมตร                          =                   1,000         เมตร

       ความยาวสะพาน      1.6    กิโลเมตร     =       1.6   x   1,000         เมตร  

                                                         =       1600                      เมตร

 

                 __________________________________________________

 

4.

 

 

สระว่ายน้ำ  50  เมตร  นุกซ้อมว่ายน้ำไป กลับ วันละ  20  รอบ 

จงหาว่า ในวันหนึ่ง นุกว่ายน้ำกี่กิโลเมตร     

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 2.2  ข้อ 4

 

4.  สระว่ายน้ำ  50  เมตร  นุกซ้อมว่ายน้ำไป กลับ วันละ  20  รอบ 

     จงหาว่า ในวันหนึ่ง นุกว่ายน้ำกี่กิโลเมตร

 

 ว่ายน้ำ   1  รอบ            50  x  2    =   100    เมตร      

 

 1     วัน    ว่ายน้ำ          20     รอบ            

                                                 =    20  x   100    = 2,000   เมตร

 

 จาก   1  กิโลเมตร                        =      1,000                        เมตร    

                                                 =    2,000  ÷  1,000  

                                                 =     2                           กิโลเมตร

 

        นุกซ้อมว่ายน้ำ  วันละ                 2                               กิโลเมตร

        __________________________________________________

 

5.

 

 

 

พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม  สูง  52   วา

ตั้งอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี

จงหาว่า พระปรางค์องค์นี้ สูงกี่เมตร  

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 2.2  ข้อ 5

 

  5.  พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม  สูง  52   วา    จงหาว่า พระปรางค์องค์นี้ สูงกี่เมตร

 

                                1  วา               =                2       เมตร      

           วัดอรุณราชวราราม   สูง    52   วา    

                                                      =       52  x   2  

                                                      =              104      เมตร

           วัดอรุณราชวราราม   สูง               =              104      เมตร

 

             __________________________________________________

 

6.        

  

 

 

ป้าชุลีมีผ้าไหมสีเทาสำหรับตัดสูท  ชิ้นหนึ่งชิ้นยาว  2½  หลา

เมื่อนำไปที่ร้านตัดเสื้อ

ช่างตัดเสื้อบอก  ตัดสูทต้องใช้ผ้ายาว  2  เมตร 

จงหาว่าผ้าไหมของป้าชุลี ยาวพอที่จะตัดสูทได้ หรือไม่

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 2.2  ข้อ 6

  6. ป้าชุลีมีผ้าไหมสีเทาสำหรับตัดสูท  ชิ้นหนึ่งชิ้นยาว  2½  หลา

เมื่อ นำไปที่ร้านตัดเสื้อ

ช่างตัดเสื้อบอก  ตัดสูทต้องใช้ผ้ายาว  2  เมตร 

จงหาว่าผ้าไหมของป้าชุลี ยาวพอที่จะตัดสูทได้ หรือไม่


 

                           1  หลา              =               0.9144         เมตร      

   ผ้าที่มีอยู่  ยาว  2½  หลา 

                                                  =       2.50  x    0.9144

                                                  =       2.2860                   เมตร

 

     เพราะว่า  ตัดสูทต้องใช้ผ้ายาว  2  เมตร    ดังนั้น  ผ้าผืนนี้มีความยาวพอที่ตัดเสื้อสูทได้

 

                 __________________________________________________

 

     ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook