Go On One . com.ความรู้เพื่อคนไทย..

เรียนคณิตศาสตร์ ด้วย VDO ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ออนไลน์ เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องตัน และนานาสาระความรู้เพื่อคนไทย

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก => ทศนิยมและเศษส่วน => กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.6ก การคูณเศษส่วน วีดีโอ การคูณเศษส่วน

กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.6ก การคูณเศษส่วน วีดีโอ การคูณเศษส่วน

E-mail Print PDF

กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.6ก การคูณเศษส่วน  ,วีดีโอ การคูณเศษส่วน

1. จงหาผลคูณ                                                                       

1)

       การคูณเศษส่วน      นำ 7 ที่เหมือนกันตัดกัน 


2)

       การคูณเศษส่วน       บนคูณ บน ล่างคูณล่าง


3)

           การคูณเศษส่วน


4)

      การคูณเศษส่วน


5)

        การคูณเศษส่วน  นำตัวที่เหมือนกัน ตัดกัน

6)

 การคูณเศษส่วน    นำ 13 หารตลอด

7)

    การคูณเศษส่วน   นำ 5 หารตลอด

8)

    การคูณเศษส่วน   นำ  6 และ 5  หารตลอด

9)

              การคูณเศษส่วน  นำ  4  หารตลอด

10)

        การคูณเศษส่วน 

               นำ 8 หาร และ ลบ คูณ ลบได้ บวก

11)

    การคูณเศษส่วน

ศูนย์ คูณ อะไร ๆๆ  ก็ได้  เท่ากับ ศูนย์   

12)

       การคูณเศษส่วน

2. จงหาผลคูณ

1)

     การคูณเศษส่วน

ข้อ 2 ดู  ในวีดีโอ 

 

วีดีโอ 1 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

วีดีโอ 2 เรื่อง การคูณเศษส่วน


 

วีดีโอ 3 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

วีดีโอ 4 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

วีดีโอ 5 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

วีดีโอ 6 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

 

3. จงหาผลลัพธ์

1)

                    การคูณเศษส่วน

2)

                 การคูณเศษส่วน

3)

                 การคูณเศษส่วน

วีดีโอ การคูณเศษส่วน

 

4)

                 การคูณเศษส่วน


4. จงหาเศษส่วนที่แทน a  แล้วทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริง

1)

      การคูณเศษส่วน

2)

      การคูณเศษส่วน

3)

      การคูณเศษส่วน

4)

      การคูณเศษส่วน

 

5)

      การคูณเศษส่วน

6)

    การคูณเศษส่วน

7)

    การคูณเศษส่วน

8)

          การคูณเศษส่วน

9)

    การคูณเศษส่วน

 

10)

    การคูณเศษส่วน

5.

 

 

 

  พรชัยขับรถยนต์ด้วยอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ

    การคูณเศษส่วน    กิโลเมตร  ถ้าเขาขับรถนาน       การคูณเศษส่วน 

  ชั่วโมงจะได้ระยะทางเท่าไร

วิธีทำ

          ระยะทาง (S) =   ความเร็ว  x  เวลา

                      การคูณเศษส่วน                 

            ได้ระยะทาง    186.67    กิโลเมตร

6.

 

 

 

 หนังสือเล่มหนึ่ง 405 หน้า สุคนธ์อ่านไปแล้ว

     การคูณเศษส่วน   องจำนวนหน้าทั้งหมด

 หนังสืออีกกี่หน้าที่สุคนธ์ยังไม่ได้อ่าน

วิธีทำ

  คิดเป็นหน้าที่อ่านไปแล้ว ( R )=   จำนวนหน้าทั้งหมด   x  จำนวนที่อ่านไป

                              การคูณเศษส่วน

   คิดเป็นหน้าที่อ่านไปแล้ว   =     297  หน้า  

  หนังสือที่ยังไม่ได้อ่าน  =  ทั้งหมด  -   อ่านแล้ว

                            =  405  -   297   =   108   หน้า

7.

 

 

 

 

 

 

จิตราขับรถไปเมืองหนึ่งวันแรกขับได้ระยะทาง

          การคูณเศษส่วน  

ของระยะทางทั้งหมด

 วันที่สองขับได้ทาง      การคูณเศษส่วน     ของวันแรก

ยังเหลือทางคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของระยะทางทั้งหมด

วิธีทำ

    จากโจทย์  วันแรกขับได้        

                                 การคูณเศษส่วน

    วันที่สองขับได้

                                  การคูณเศษส่วน

เหลือระยะทางทั้งสิ้นที่ต้องขับ (S)  =  1 -  ระยะทางวันแรก -  ระยะทางวันที่สอง

                           การคูณเศษส่วน

8.

 

 

 

ปัจจุบันบิดามีอายุ 39 ปี  เมื่อ  3  ปีที่แล้ว

บุตรมีอายุเป็น      การคูณเศษส่วน      ของอายุบิดา

ปัจจุบันบุตรอายุเท่าไร

วิธีทำ

     เมื่อสามปีที่แล้วเด็กมีอายุ  

                          การคูณเศษส่วน

           ดังนั้น ในวันนี้เด็กมีอายุ   =  3  +  6.5   =  9.5  ปี

9.

 

 

 

 

 

ปริศนาได้รับเงินเดือน 12,000 บาท

ให้คุณแม่       การคูณเศษส่วน    ของเงินเดือนทั้งหมด

ฝากธนาคารออมสิน      การคูณเศษส่วน    ของที่เหลือ

นอกนั้นเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่าไร

วิธีทำ

เงินหลือไว้ใช้เอง (C ) =  12,000 -  [12,000 X (  เงิน ที่จ่ายให้แม่ + เงินฝาก )]

 

     การคูณเศษส่วน

 

                                เงินหลือไว้ใช้เอง     7,000  บาท

10.

 

 

 

 

 

ชายคนหนึ่งขับรถยนต์ส่วนตัวไปเที่ยวต่างจังหวัด ก่อนออกเขาเติมน้ำมันไว้

เต็มถัง เมื่อขับไปได้  150  กิโลเมตร

ปรากฏว่าเหลือน้ำมันอยู่            การคูณเศษส่วน       ของถัง

รถคันนี้แล่นได้ทาง  10  กิโลเมตร ต่อน้ำมัน 1 ลิตร 

อยากทราบว่าเหลือน้ำมันในถังกี่ลิตร

                   ลองทำดูครับ.....♥♥

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถบจังหวัดสมุทรสาครมีการทำนาเกลือ เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่ง 

กองเกลือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีขนาดกว้าง  1  วา ยาว  1  วา สูง 1 ศอก

คิดเป็นปริมาตร  1  เกวียน  ป้ามณฑามียุ้งเกลือหลังหนึ่ง 

ภายในสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง       การคูณเศษส่วน     เมตร

ยาว     การคูณเศษส่วน     เท่าของความกว้าง

และสูง     การคูณเศษส่วน    เท่าของความกว้าง

ถ้าบรรจุเกลือภายในหลังนี้จนเต็ม จงหาว่ายุ้งนี้จุเกลือ

ได้กี่เกวียนกี่ถัง (กำหนดให้  2 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1 เกวียน และ

1  เกวียน เท่ากับ  100  ถัง )

วิธีทำ

   หาปริมาตร รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   =  กว้าง  X  ยาว  X   สูง

    จากโจทย์ 

         กว้าง =             การคูณเศษส่วน

 

        ยาว  =      

                    การคูณเศษส่วน

 

        สูง    =       การคูณเศษส่วน

หาปริมาตร รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก      =       กว้าง X ยาว X  สูง

 

                     การคูณเศษส่วน

       ได้ ปริมาตรเกลือทั้งหมด       145.8       ลบ.เมตร

จากโจทย์       2  ลบ.เมตร เท่ากับ         1       เกวียน

และ            1   เกวียน   เท่ากับ          100   ถัง

        ดังนั้นจะได้

                          การคูณเศษส่วน     เกวียน

          และ  1 เกวียน  เท่ากับ  100 ถัง

          ดังนั้น

         การคูณเศษส่วน

       คิดเป็นเกลือทั้งหมด    72  เกวียน  90  ถัง

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook


Last Updated on Thursday, 18 July 2013 17:33  

ร่วมเแรงร่วมใจกับเว็บดี ๆ โดย

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1947
mod_vvisit_counterYesterday2591
mod_vvisit_counterThis week9280
mod_vvisit_counterLast week13353
mod_vvisit_counterThis month50882
mod_vvisit_counterLast month94298
mod_vvisit_counterAll days4506707

Online (20 minutes ago): 53
Your IP: 50.19.144.243
,
Today: Apr 23, 2014

เว็บเพื่อนบ้าน

page range


Who's Online

We have 295 guests online

สนับสนุนเว็บดี ๆ โดย

ถูกใจ เป็นกำลังใจ กด LIKE นะครับ