Go On One . com.ความรู้เพื่อคนไทย..

เรียนคณิตศาสตร์ ด้วย VDO ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ออนไลน์ เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องตัน และนานาสาระความรู้เพื่อคนไทย

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก => สมการกำลังสอง => แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 3.2 ข

แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 3.2 ข

E-mail Print PDF

ในบทนี้ เราจะทำ โจทย์สมการกําลังสองตัวแปรเดียว   และการใช้ในบทนี้เป็การแก้ สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร

ซึ่งยังเป็นการใช้ การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  ตามหลักสูตร สมการกําลังสอง ม.3 ดังนั้น ผู้สนใจ สามารถศึกษา 

สมการกำลังสองโดยใช้สูตร  ซึ่งยังเป็น กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.2 ข อีกด้วย

1.  จงพิจารณาต่อไปนี้มีคำตอบหรือไม่ ถ้ามี มีกี่คำตอบ

     1.โจทย์การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

     1.แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่ามากกว่าศูนย์

ดังนั้น สมการ   สมการกำลังสอง      จึงมีสองคำตอบ


    2.โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


   2. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่ามากกว่าศูนย์

ดังนั้น สมการ    สมการกำลังสอง   จึงมีสองคำตอบ


    3. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


    3. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร 

    สูตรการแก้สมการกำลังสอง  จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้

 

ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ  
   
    สมการกำลังสอง       ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ


   4)     4. โจทย์ แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

        4. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์

ดังนั้น สมการ    สมการกำลังสอง   จึงมีคำตอบเดียว

 


    5. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    5. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่ามากกว่าศูนย์

 

ดังนั้น สมการ    สมการกำลังสอง    จึงมีสองคำตอบ
 


    6. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

    6. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร 

    สูตรการแก้สมการกำลังสอง

จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้

ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ  

    สมการกำลังสอง    
 ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ    7. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    7. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่ามากกว่าศูนย์

ดังนั้น สมการ  สมการกำลังสอง  จึงมีสองคำตอบ


    8. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

            8. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์

ดังนั้น สมการ   สมการกำลังสอง   จึงมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว 9. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

           9. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร

       สูตรการแก้สมการกำลังสอง    จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้


            ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ

            สมการกำลังสอง  ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ


    10. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    10. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

     สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์

     ดังนั้น สมการ  

      สมการกำลังสอง   จึงมีเพียงคำตอบเดียว


2. จงแก้สมการโดยใช้สูตร

    2.1 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.1 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ  

    สมการกำลังสอง   มีสองคำตอบคือ  11, 1


    2.2 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.2แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

    สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ  5, -2


    2.3 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.3 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ  

                        สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                     คำตอบของสมการ


    2.4 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.4 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร

    สูตรการแก้สมการกำลังสอง

จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้

ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ  

    สมการกำลังสอง     

ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ

 


    2.5 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.5 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

    สมการกำลังสอง


   มีสองคำตอบคือ         คำตอบของสมการ

 


    2.6 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.6 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

ดังนั้น คำตอบของสมการ  

   สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

   คำตอบของสมการ


    2.7 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

         2.7 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์

ดังนั้น สมการ

             สมการกำลังสอง


จึงมีเพียงคำตอบเดียวคือ     คำตอบของสมการ


   2.8 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

          2.8 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

ดังนั้น คำตอบของสมการ

                      สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                  คำตอบของสมการ

 


    2.9 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.9 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

        สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

       คำตอบของสมการ


    2.10 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

      2.10 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


ดังนั้น คำตอบของสมการ

          สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

           คำตอบของสมการ

3. จงแก้สมการต่อไปนี้

  3.1 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

  3.1 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

                         สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                          คำตอบของสมการ


  3.2 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

  3.2 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


ดังนั้น คำตอบของสมการ

                 สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                 คำตอบของสมการ


   3.3 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

   3.3 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

                       สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                         คำตอบของสมการ


  3.4 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

      3.4 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร

    สูตรการแก้สมการกำลังสอง

จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้

ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ  

 

    สมการกำลังสอง  

 ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ
 


    3.5 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    3.5 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ


    สมการกำลังสอง   

    มีสองคำตอบคือ

   คำตอบของสมการ

 


    3.6 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    3.6 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น สมการ

    สมการกำลังสอง

จึงมีคำตอบเดียวคือ 0

 


   3.7 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

   3.8 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

   3.8 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

                      สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                     คำตอบของสมการ


    3.9 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ลองทำดูนะครับ ไม่ยากครับ


  3.10 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ลองทำดูนะครับ ไม่ยากครับ

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

Last Updated on Saturday, 11 May 2013 08:01  

ร่วมเแรงร่วมใจกับเว็บดี ๆ โดย

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1056
mod_vvisit_counterYesterday2631
mod_vvisit_counterThis week11020
mod_vvisit_counterLast week13353
mod_vvisit_counterThis month52622
mod_vvisit_counterLast month94298
mod_vvisit_counterAll days4508447

Online (20 minutes ago): 53
Your IP: 118.174.174.164
SAFARI 537.36, WINDOWS
Today: Apr 24, 2014

เว็บเพื่อนบ้าน

page range


Who's Online

We have 252 guests online

สนับสนุนเว็บดี ๆ โดย

ถูกใจ เป็นกำลังใจ กด LIKE นะครับ