การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 2

   

 

         2.การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 

                      2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ-1

ดังนั้น ได้จุดตัดของระบบสมการ

             ที่จุด (x,y) = (29,36)

   

 

                 2.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

ระบบสมการ นี้ไม่เป็นจริง ซึ่งทำให้ไม่มีจุดตัดของระบบสมการ

                  2.3 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการทั้งสองเป็นสมการเดียวกันทับกันสนิท

มีจุดที่เป็นคำตอบไม่จำกัดจำนวน

           2.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า x ลงในสมการ 1

                 2.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ดังนั้น ได้จุดตัดของระบบสมการ

ที่จุด (x,y) = (5,-3)

            2.5 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการทั้งสองเป็นสมการเดียวกันทับกันสนิท

มีจุดที่เป็นคำตอบไม่จำกัดจำนวน

         2.6 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 1

            2.6 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ดังนั้น ได้จุดตัดของระบบสมการ

ที่จุด (x,y) = (1.1,-0.2)

   

 

       2.7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 2

         2.7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ที่จุด (x,y) = (1.62 , 0.58)

      2.8 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการไม่เป็นจริง  ไม่มีจุดตัด ของระบบสมการ

   

 


     2.9 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

ระบบสมการเป็นจริง สมการเส้นตรงทั้งสองทับกันสนิท

มีจุดตัด ที่สอดคล้องกับระบบสมการไม่จำกัด

       2.10 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 2

                       2.10 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ที่จุด (x,y) = (-0.5,2.2)  

   

 

   2.11 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 1

           2.11 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ-1

ที่จุด (x,y) = (0,3)

   

 


    2.12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 3 เพื่อหาค่า x

                        2.12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

 

ที่จุด                     2.12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -2

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK