การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 2

- ข้อ   2.1    2.2     2.3    2.4    2.5    2.6    2.7    2.8    2.9    2.10    2.11    2.12

   

 

         2.การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 

                      2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ-1

ดังนั้น ได้จุดตัดของระบบสมการ

             ที่จุด (x,y) = (29,36)

   

  

                 2.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

ระบบสมการ นี้ไม่เป็นจริง ซึ่งทำให้ไม่มีจุดตัดของระบบสมการ

   


  
               2.3 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการทั้งสองเป็นสมการเดียวกันทับกันสนิท

มีจุดที่เป็นคำตอบไม่จำกัดจำนวน

   


  
        2.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า x ลงในสมการ 1

                 2.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ดังนั้น ได้จุดตัดของระบบสมการ

ที่จุด (x,y) = (5,-3)

   


   
         2.5 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการทั้งสองเป็นสมการเดียวกันทับกันสนิท

มีจุดที่เป็นคำตอบไม่จำกัดจำนวน

   


   
      2.6 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 1

            2.6 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ดังนั้น ได้จุดตัดของระบบสมการ

ที่จุด (x,y) = (1.1,-0.2)

   

    

       2.7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 2

         2.7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ที่จุด (x,y) = (1.62 , 0.58)

   


    
   2.8 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการไม่เป็นจริง  ไม่มีจุดตัด ของระบบสมการ

   

 

      
     2.9 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

ระบบสมการเป็นจริง สมการเส้นตรงทั้งสองทับกันสนิท

มีจุดตัด ที่สอดคล้องกับระบบสมการไม่จำกัด

   


    
    2.10 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 2

                       2.10 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ที่จุด (x,y) = (-0.5,2.2)  

   

   

   2.11 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 1

           2.11 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ-1

ที่จุด (x,y) = (0,3)

   

 

    
    2.12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 3 เพื่อหาค่า x

                        2.12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

 

ที่จุด                     2.12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -2

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK