การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 1

ข้อ1     ข้อ2      ข้อ3    ข้อ4     ข้อ5      ข้อ6    ข้อ7    ข้อ8

 

 

 

 

 

             1.1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

 ได้คำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ที่จุด (1,1)

 
          1.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า x ลงในสมการ

               1.2-1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

จุดตัดของระบบสมการเชิงส้นสองตัวแปร

                 คือ จุด (x,y) = (2,-1)

 
 

 


    1.3 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ ลงในสมการ 1

           1.3-1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

จุดตัดของระบบสมการเชิงส้นสองตัวแปร

               คือ จุด (x,y) = (4,3)

 
 

 
     1.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการนี้ไม่เป็นจริง

ดังนั้น ระบบสมการนี้จึงไม่มีจุดตัดกันของระบบสมการ
 

 
 

 

 
     1.5 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

จากสมการ ที่ 2 และ สมการที่ 3 มีค่าเท่ากันเป็นสมการเดียวกัน

สมการทั้งสองทับกันสนิท ทำให้เกิดจุดที่เป็นคำตอบมากมาย

 
 

 
     1.6 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการที่ 1

           1.6-1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ        

จุดตัดของระบบสมการเชิงส้นสองตัวแปรคือ

         จุด       การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

 
 

 

 
     1.7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการนี้ไม่เป็นจริง

ดังนั้น ระบบสมการนี้จึงไม่มีจุดตัดกันของระบบสมการ

 
 

 

 
     1.8 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

จากสมการ ที่ 2 และ สมการที่ 3 มีค่าเท่ากันเป็นสมการเดียวกัน

สมการทั้งสองทับกันสนิท ทำให้เกิดจุดที่เป็นคำตอบมากมาย

 
   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK