การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การบวก ลบ คูณ หารระคน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน และแสดงวิธีทำ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

               การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

                     การบวก ลบ คูณ หารระคน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

                    การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

                       การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

                    การบวก ลบ คูณ หารระคน  

 

 

                             การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

                       การบวก ลบ คูณ หารระคน         

 

 

                       การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

                   การบวก ลบ คูณ หารระคน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

                         การบวก ลบ คูณ หารระคน         

 

 

                            การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8     

                    การบวก ลบ คูณ หารระคน      

 

                       การบวก ลบ คูณ หารระคน 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9     

               การบวก ลบ คูณ หารระคน    

 

 

                             การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 

                 การบวก ลบ คูณ หารระคน   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10     

               การบวก ลบ คูณ หารระคน      

 

                    การบวก ลบ คูณ หารระคน 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 11     

          การบวก ลบ คูณ หารระคน      

  

          การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 12     

               การบวก ลบ คูณ หารระคน

                    การบวก ลบ คูณ หารระคน
         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK