การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

 

การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

โดยการแสดงวิธีทำ การเปรียบเทียบผลลัพธ์ และลำดับของการคำณวน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

   
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

   
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-5      

  การบวก ลบ คูณ หารระคน         

 

 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

  

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.6-10 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

   
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.6-10      

  การบวก ลบ คูณ หารระคน       

  การบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

  

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK