โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

หาคำตอบ เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร  หาคำตอบ

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-5 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

 
    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ  
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

 
    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ  
    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-10 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 6-10  

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ

 
    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ  
    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ  
    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ  
    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หาคำตอบ  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK