การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 

การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

การบอกตำแหน่ง นั้นสามารถทำได้โดย ใช้การตำแหน่งของทิศ

ที่ต้องการอ้างอิงที่จุดนั้น และพิจารณาจากทิศปรกติ  เช่น

       การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

อธิบาย ต้องการจุดอ้างอิงที่ นก  นำทิศมาตั้งที่นกอยู่ แล้วดูทิศตามปรกติ

   -  จานอาหาร อยู่ทาง ทิศเหนือของนก

   -  เป็ด         อยู่ทาง ทิศตะวันตกของนก

   -  ไก่         อยู่ทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนก

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.      

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    

 
 

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 

 
 

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

      การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

      การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

  

 
 

 

    การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK