มาตราส่วน

 

มาตราส่วน

คือการใช้อัตราส่วน ในการเขียนแผนที่ เช่น  

1 ซ.ม. : 2 เมตร  ระยะทาง 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง  2 เมตร    

1 : 300        ระยะทาง 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง  300 เซนติเมตร    

1 : 200,000 ระยะทาง 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง  200,000 เซนติเมตร   

 เช่น

      มาตราส่วน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด มาตราส่วน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มาตราส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  มาตราส่วน

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง มาตราส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.      

    มาตราส่วน

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มาตราส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง มาตราส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

    มาตราส่วน  

 
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มาตราส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง มาตราส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

    มาตราส่วน 

 
 

     

 
 

    

 
 

    

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มาตราส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง มาตราส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

    มาตราส่วน

 
 

 

    มาตราส่วน

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK