การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

  เมื่อเกิดมุมขึ้นจาก แขนของมุม เช่น จากรูปด้านล่าง

  การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม 

  มุม ที่ได้จากรังสี กค และรังสี กข เกิดเป็นมุมที่ มุม ก 

  เราเรียกมุม  คกข  โดยใฃ้สัญลักษณ์แทนมุม ใช้เครื่องหมาย  ^ ที่ด้านบนมุม ก

  การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม                      

  การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

แบบฝึกหัด การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

 

  การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

 

    การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

 
 

 

    การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

 
 

 

    การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK