รูปเรขาคณิตสามมิติ เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

รูปเรขาคณิตสามมิติ

คือ รูปเรขาคณิตที่มีมิติ ที่ในการมองเห็นโดยมี

ความกว้าง ความยาว และความสูง 

เช่น ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด     

  รูปเรขาคณิตสามมิติ

แบบฝึกหัด เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

รูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.รูปเรขาคณิตสามมิติ

 

 

รูปเรขาคณิตสามมิติ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

รูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 รูปเรขาคณิตสามมิติ

 

 

 ลองทำเองนะครับ 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK