การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย

ลูกบาศก์หน่วย คือรูปสามมิติที่มี

ความกว้าง     1  หน่วย

ความยาว      1  หน่วย

ความสูง       1  หน่วย

โดยมีปริมาตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์หน่วย

        การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย

แบบฝึกหัด เรื่อง การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย

ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย

 

 

 การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK