การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

และลูกบาศก์เมตร เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เซนติเมตร คือรูปสามมิติที่มี

ความกว้าง 1  เซนติเมตร  ความยาว 1  เซนติเมตร  

ความสูง    1  เซนติเมตร

โดยมีปริมาตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร คือรูปสามมิติที่มี

ความกว้าง 1  เมตร  ความยาว 1  เมตร  ความสูง 1  เมตร

โดยมีปริมาตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร

        การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร / ลูกบาศก์เมตร

แบบฝึกหัด เรื่อง การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

                    และลูกบาศก์เมตร

ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

 

 

 การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร 

 

 การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร

 
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK