สมการ คือ

และประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมการ คือ และประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

สมการคือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเท่ากันของสองสิ่งที่เหมือนกัน

มีลักษณะสมดุลโดยเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ

เราเรียก ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย = ว่า สมการ

สมการ คือ และประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด สมการ คือ และประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมการ คือ และประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  สมการ คือ และประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-4 เรื่อง สมการ คือ และประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-4     

      ประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.5-8 เรื่อง สมการ คือ และประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.5-8    

    ประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK