สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

สมการที่มีตัวไม่ทราบค่านั้นสามารถดูได้จาก

1. สมการนั้นมี 2 ฝั่งและมีเครื่องหมายเท่ากับ อยู่ระหว่างกลาง

2. สมการนั้นมีตัวที่ไม่ทราบค่าอยู่ในสมการนั้น 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด สมการที่มีตัวไม่ทราบ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

  สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

  สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

  สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

    สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

 
 

 

    สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

    สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

 
 

 

   สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

 
 

 

  สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK