คำตอบของสมการ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

คำตอบของสมการ

เราสามารถตรวจสอบคำตอบของสมการ ได้โดยการแทนค่า

ลงไปในสมการแล้วสมการนั้นเป็นจริง จำนวนนั้นเป็นคำตอบของสมการ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด คำตอบของสมการ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง คำตอบของสมการ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  คำตอบของสมการ

  คำตอบของสมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง คำตอบของสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

    คำตอบของสมการ

 
 

 

    คำตอบของสมการ

 
 

 

    คำตอบของสมการ

 
 

 

    คำตอบของสมการ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  คำตอบของสมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.2 เรื่อง คำตอบของสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.2    

    คำตอบของสมการ

 
 

 

  คำตอบของสมการ

 
 

 

  คำตอบของสมการ

 
 

 

  คำตอบของสมการ 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  คำตอบของสมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-4 เรื่อง คำตอบของสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-4    

  คำตอบของสมการ

 
 

 

  คำตอบของสมการ

 
 

 

  คำตอบของสมการ

 
 

 

  คำตอบของสมการ 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  คำตอบของสมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-8 เรื่อง คำตอบของสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-8    

    คำตอบของสมการ

 
 

 

  คำตอบของสมการ

 
 

 

  คำตอบของสมการ

 
 

 

  คำตอบของสมการ 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK