สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 จำนวนที่เท่ากันสองจำนวน แล้วนำจำนวนหนึ่ง มาบวกทั้งสองจำนวนนั้น

 ผลของการบวกได้เท่ากัน การเท่ากันจะไม่เปลี่ยนแปลง  

    เช่น         80  =   80

           80 + 5 =   80 + 5   บวก 5 ทั้งสองด้าน

                85  =   85

         สมการไม่เปลี่ยนแปลง

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-3 เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-3   

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.4-6 เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.4-6    

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK