สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 จำนวนที่เท่ากันสองจำนวน แล้วนำจำนวนหนึ่ง มาลบทั้งสองจำนวนนั้น

 ผลของการลบได้เท่ากัน 

                  25   =  25 

             25 - 5   =  25 - 5   

                  20   =  20 

** ลบด้วยจำนวนเท่ากันทั้งสองด้านสมการเท่ากันไม่เปลี่ยนแปลง

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-3 เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-3   

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.4-6 เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.4-6    

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK