สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 จำนวนที่เท่ากันสองจำนวน แล้วนำจำนวนหนึ่ง มาคูณทั้งสองจำนวนนั้น

 ผลของการคูณได้เท่ากัน 

                  10   =  10 

           10 x  5   =  10 x 5   

                  50   =  50 

** คูณด้วยจำนวนเท่ากันทั้งสองด้านสมการเท่ากันไม่เปลี่ยนแปลง

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.   

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK