สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 จำนวนที่เท่ากันสองจำนวน แล้วนำจำนวนหนึ่ง มาหารทั้งสองจำนวนนั้น

 ผลของการหารได้เท่ากัน 

                  2000  =  2000 

       2000 ÷  100  =  2000 ÷ 100   

                     20   =  20 

** หารด้วยจำนวนเท่ากันทั้งสองด้านสมการเท่ากันไม่เปลี่ยนแปลง

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.เรื่อง สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.   

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

 
 

 

    สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK