การแก้สมการ

โดยใช้สมบัติการคูณและหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

เราสามารถใช้คุณสมบัติการคูณ คุณสมบัติการหาร  มาใช้ในการแก้สมการ

เพื่อหาคำตอบของสมการ   จากเหตุผลที่ว่า สมการทั้งสองข้างเท่ากัน  

นำจำนวนที่เท่ากันมาคูณ หรือหารทั้งสองด้าน 

ผลลัพธ์ของสมการออกมาย่อมเท่ากัน 

การตรวจสอบคำตอบ ของสมการ สามารถทำได้โดยนำคำตอบของสมการ

แทนในสมการ เมื่อสมการเป็นจริงแสดงว่าคำตอบนั้นถูกต้องครับ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

  การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-8. เรื่อง การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-8.      

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

    การตรวจสอบคำตอบของสมการ

   สามารถทำได้โดยนำคำตอบของสมการ แทนในสมการ

   เมื่อสมการเป็นจริงแสดงว่าคำตอบนั้นถูกต้องครับ 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร 

 
 

 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 
 

 

    equation 01 a5

 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 
 

 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-16 เรื่อง การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-16   

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

    การตรวจสอบคำตอบของสมการ

   สามารถทำได้โดยนำคำตอบของสมการ แทนในสมการ

   เมื่อสมการเป็นจริงแสดงว่าคำตอบนั้นถูกต้องครับ 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 
 

 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 
 

 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 

   การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 
 

 

    การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 

   การแก้สมการโดยใช้สมบัติการคูณและหาร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK