หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

เมื่อเราพบโจทย์ปัญหาสิ่งที่เราต้องทำมีดังนี้

1. โจทย์ปัญหากำหนดอะไรมาให้

2. สมมุติหาสิ่งที่ไม่ทราบค่าโดยกำหนดให้เป็นตัวแปร เช่น x, y , ก

3. แปลงข้อความของโจทย์ปัญหาเป็นสมการ แล้วหาคำตอบ 

การบวกกัน  เช่น  นำมารวม , บวกเข้ากับ , ใส่ในกล่องดียวกัน , ซื้อมาเพิ่ม , ได้รับเงินจาก 

การลบกัน    เช่น  หักออกจาก,  ใช้ไปแล้ว  , จ่ายเงินจำนวน ,  อ่านไปแล้ว

การคูณกัน   เช่น  ราคาชิ้นละ ,  ราคาต่อหน่วย , ราคาห่อละ

การหารกัน  เช่น   แบ่่งเป็นส่วน ๆ ละเท่าๆ กัน      

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

  หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

  หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5. เรื่อง หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-5.      

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

    

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

 
 

 

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

 

 
 

 

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

 
 

 

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

  หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-10 เรื่อง หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6-10   

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

   

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

 
 

 

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

 
 

 

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

 
 

 

    หาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK