การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

สามารถทำได้โดย

- หาว่าโจทย์ปัญหากำหนดอะไรมาให้บ้าง

- สมมุติตัวแปร เช่น x, y , ก กับสิ่งที่ไม่ทราบค่า

- แปลงข้อความจากโจทย์ปัญหาเป็นสมการ 

การบวกกัน  เช่น  นำมารวม , บวกเข้ากับ , ใส่ในกล่องดียวกัน , ซื้อมาเพิ่ม , ได้รับเงินจาก 

การลบกัน    เช่น  หักออกจาก,  ใช้ไปแล้ว  , จ่ายเงินจำนวน ,  อ่านไปแล้ว

การคูณกัน   เช่น  ราคาชิ้นละ ,  ราคาต่อหน่วย , ราคาห่อละ

การหารกัน  เช่น   แบ่่งเป็นส่วน ๆ ละเท่าๆ กัน      

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

  การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3. เรื่อง การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3.      

    การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

    

 
 

 

    การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

 

 
 

 

    การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6   

    การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

 
 

 

    การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

 
 

 

    การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9   

    การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

 
 

 

    การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

 
 

 

    การเขียนสมการจากโจทย์ปัญหา

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK