โจทย์ปัญหาสมการ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาสมการ

สามารถเรียนรู้ได้จากการทำแบบฝึกหัดและการเข้าใจ ความหมายของภาษา

ที่จะนำไปเขียนเป็นสมการ จากโจทย์ปัญหาสมการ และการแก้สมการเพื่อหาคำตอบ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาสมการ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  โจทย์ปัญหาสมการ

  โจทย์ปัญหาสมการ

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4. เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4.      

    โจทย์ปัญหาสมการ

    

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสมการ

 

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาสมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8   

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาสมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-12   

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสมการ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK