รูปที่มีแกนสมมาตร เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

รูปที่มีแกนสมมาตร   

    เมื่อเราลากเส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านรูปที่เราต้องการ

   แล้วพับรูปนั้นตามเส้นที่เราลากไว้ได้พื้นที่ของรูปประกบกันพอดี

   เราเรียกเส้นที่เราพับว่าเป็นแกนสมมาตร

   

              แกนสมมาตร

  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เราสามารถพับให้ประกบกันตามแนวเส้นที่ขีดไว้

  ได้ 4 แนว หรือเรียกว่า มีแกนสมมาตร  4 แกน

         แกนสมมาตร       

  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถพับได้ 2 แนว ดังนั้นมีแกนสมมาตร 2 แกน

  ตัวอย่างเส้นที่ลากบนรูปแล้ว ไม่เป็นแกนสมมาตร

    ไม่เป็นแกนสมมาตร   

   เส้นแต่ละเส้นไม่ใช่แกนสมมาตรเสมอไป ถ้าจะรู้ว่าเส้นใดเป็นแกนสมมาตร

   ต้องพับรูปนั้นตามเส้นแล้วประกบกันได้พอดี จึงจะเรียกว่าเป็นแกนสมมาตร

แบบฝึกหัด รูปที่มีแกนสมมาตร

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รูปที่มีแกนสมมาตร

 

  รูปที่มีแกนสมมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 รูปที่มีแกนสมมาตร  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

รูปที่มีแกนสมมาตร

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  แกนสมมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 แกนสมมาตร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

แกนสมมาตร

 
 

 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  แกนสมมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 แกนสมมาตร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3  

แกนสมมาตร

 
     
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK