โจทย์ปัญหา

การบวก การลบ การคูณ การหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ป.6

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   โจทย์ปัญหาการบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

 

       โจทย์ปัญหาการบวก

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 

    โจทย์ปัญหาการลบ

   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการลบ

   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

    โจทย์ปัญหาการลบ      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

 

    โจทย์ปัญหาการคูณ       

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

 

    โจทย์ปัญหาการหาร      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6    

 

    โจทย์ปัญหาการบวก      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

 

    โจทย์ปัญหาการคูณ      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8     

 

    โจทย์ปัญหาการหาร      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK