การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

ฝึกการวิเคราะห์ โจทย์เพื่อดำเนินการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร สำหรับปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ  

   
     

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8     

    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9     

    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10     

    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาคำตอบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK