โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ป.6

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

 

       โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6    

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน      

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK