จำนวนนับที่มากกว่า 100000

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

 

จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100000

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

และ โจทย์ จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

  จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

   จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

   จำนวนนับที่มากกว่า 100000 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK