ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

 

ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

และ โจทย์ ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

   ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK