การเรียงลำดับจำนวน

จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

 

การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน

จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก

และ โจทย์ การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การเรียงลำดับจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  การเรียงลำดับจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การเรียงลำดับจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  การเรียงลำดับจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK