หลัก ค่าประจำหลัก

และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง หลัก ค่าประจำหลัก

และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

และ โจทย์ หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 

 

  หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 

 

  หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

    หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

    หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

    หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

    หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

    หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

    หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

    หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก                

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK