การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

และการหาค่าจำนวนเต็มจากจำนวนในรูปกระจาย

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

 

 

  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

 

 

  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.1-3.2 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1-3.2     

    การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.3-3.4 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.3-3.4     

    การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.5-3.6 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.5-3.6     

    การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.7-3.8 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.7-3.8     

    การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.9-3.10 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.9-3.10     

    การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK