จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิค ตัวเลขไทย

และตัวหนังสือแสดงจำนวน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

จำนวนนับไม่เกิน 10,000 เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิค ตัวเลขไทย

และตัวหนังสือแสดงจำนวน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิค ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน

เรียนรู้ หลักพัน หลักสิบ และหลักหน่วย

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000 เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิค

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   จำนวนนับไม่เกิน 10,000

   จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1      

 

   จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

 

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.2 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.2     

   จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.3 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.3     

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4     

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.5 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.5     

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.6     

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบข้อที่ 2.1 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1      

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบข้อที่ 2.2 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.2      

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบข้อที่ 2.3 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.3      

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบข้อที่ 2.4 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.4      

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบข้อที่ 1.1-1.2 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.2      

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบข้อที่ 1.3-1.4 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.3-1.4      

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบข้อที่ 2 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

เฉลยคำตอบข้อที่ 3 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

  จำนวนนับไม่เกิน 10,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK