ค่าของเลขโดดและการเขียน

แสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

ค่าของเลขโดดและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด

เรื่อง ค่าของเลขโดด และการเขียนแสดง จำนวนในรูปกระจาย

คือ การกระจายการบวก ของจำนวนในหลักหมื่น หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และ หลักหน่วย

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ค่าของเลขโดดและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ค่าของเลขโดด

   ค่าของเลขโดด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ค่าของเลขโดดและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  ค่าของเลขโดด

 

 

  ค่าของเลขโดด

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

   การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ค่าของเลขโดดและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย  

 

    การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย     

   

    การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง ค่าของเลขโดดและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

    การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK